Handelsbetingelser

Betalings- og handelsbetingelser

1.  Alle fakturaer udsendes som et link til en online fil. Fakturaen sendes pr. mail gennem dinero.dk. Det er derfor en betingelse at kunden kan modtage mails.

2.  Det er kundens eget ansvar, at tilsikre at fakturamailen ikke ender i spamfilteret og bliver betalt rettidigt.

3. Månedlige aftaler faktureres hver d. 20. i måneden – 1 måned forud.
Betalingsfrist på 8 dage.

4. Workshops, konsulentopgaver og klippekort faktureres ved accept af tilbud.

5. Overskrides betalingsfristen fremsendes betalingspåmindelse efter 3 dage.

6.  Rykkergebyret er 100 DKK for 1. og 2. rykker, med en betalingsfrist på 8 dage.

7.  Efter 2. rykker overgår fordringen til inkasso. Alle gebyrer, renter mv. som vil komme på i forbindelse med overdragelsen til inkassobureauet og derefter, har Konsulent Anne Weinkouff ingen indflydelse på.

Tilbudsgivning

Tilbud er som udgangspunkt gældende for 30 dage med mindre andet aftales.

Priser er som udgangspunkt som ses på de enkelte pakker. Der kan dog aftales flere ydelser, som kan afvige i de forskellige kundeforhold.

Ved brug af samarbejdspartnere (såsom tekstforfattere, webudviklere, udbyder af annoncering) afregnes der som udgangspunkt altid direkte mellem samarbejdspartner og kunde. Det vil til enhver tid være samarbejdspartnerens handelsbetingelser som er gældende ved en evt. aflysning.

Rampelyset hæfter IKKE for udgifter fra samarbejdspartnere som er en del af et projekt. Dvs. aflyses et projekt hvor der bruges samarbejdspartner, vil det være samarbejdspartnerens handelsbetingelser som er gældende.

Tilbud som er accepteret med som kunden ikke ønsker at benytte, vil blive opkrævet for den brugte tid på projektet samt de udgifter der måtte være opstået.

Opsigelse af samarbejdet

Når du har indgået aftale om fast månedlig samarbejde, har du som udgangspunkt 1 måneds opsigelse sidste dag i måneden. Dette skal ske pr. mail.


Fraskrivelse af juridisk ansvar vedr. korrekt håndtering af persondata i kundens virksomhed.

Rampelyset er ikke en juridisk rådgivende virksomhed og det er til enhver tid kundens eget ansvar at sørge for, at dansk såvel som EU lovgivning (herunder persondatalovgivning) er overholdt i deres virksomhed. Ønsker du juridisk rådgivning om fx datahåndtering anbefaler jeg, at du kontakter en advokat, da denne også vil kunne hjælpe dig med de utrolig mange tilpasninger, muligheder og forbehold som afhænger af netop din virksomhed.

Rampelyset rådgiver alene om marketingstrategier, producerer og publicere indhold. Alle spørgsmål og ønsker til hjælp til korrekt håndtering af persondata i forbindelse med udarbejdelse af marketingaktiviteter, må og skal alene ses som en række forslag til løsning ud fra “generel best practice”.

Rampelyset fraskriver sig dermed ethvert juridisk ansvar for den enkelte kundes egen håndtering af data, om kunden efterlever lovene i sin helhed samt den nye datalovs indtræden 25. maj 2018. Dette er gældende for online produktioner såvel som data på sociale medier og i grafiske produktioner gældende både før, under eller efter udarbejdelse samt for data som er placeret på kundens server eller i kundens navn.

Det er naturligvis klart, at Rampelyset selv gør sit ypperste for at overholde datalovgivningen i egen virksomhed og at alle leverede produkter og services mv. til kunder leveres i god tro om at dette overholdes. Det er her meget vigtigt at fremhæve, at det i sidste ende alene er kundens eget ansvar at forsikre sig om lovgivningen overholdes.

Læs mere om data- og cookiepolitik her

Fraskrivelse af juridisk ansvar vedr. korrekt håndtering af persondata i kundens virksomhed

Rampelyset er ikke en juridisk rådgivende virksomhed og det er til enhver tid kundens eget ansvar at sørge for, at dansk såvel som EU lovgivning (herunder persondatalovgivning) er overholdt i deres virksomhed. Ønsker du juridisk rådgivning om fx datahåndtering anbefaler jeg, at du kontakter en advokat, da denne også vil kunne hjælpe dig med de utrolig mange tilpasninger, muligheder og forbehold som afhænger af netop din virksomhed.

Rampelyset rådgiver alene om marketingstrategier, producerer og publicere indhold. Alle spørgsmål og ønsker til hjælp til korrekt håndtering af persondata i forbindelse med udarbejdelse af marketingaktiviteter, må og skal alene ses som en række forslag til løsning ud fra “generel best practice”.

Rampelyset fraskriver sig dermed ethvert juridisk ansvar for den enkelte kundes egen håndtering af data, om kunden efterlever lovene i sin helhed samt den nye datalovs indtræden 25. maj 2018. Dette er gældende for online produktioner såvel som data på sociale medier og i grafiske produktioner gældende både før, under eller efter udarbejdelse samt for data som er placeret på kundens server eller i kundens navn.

Det er naturligvis klart, at Rampelyset selv gør sit ypperste for at overholde datalovgivningen i egen virksomhed og at alle leverede produkter og services mv. til kunder leveres i god tro om at dette overholdes. Det er her meget vigtigt at fremhæve, at det i sidste ende alene er kundens eget ansvar at forsikre sig om lovgivningen overholdes.

Læs mere om data- og cookiepolitik her

Scroll to Top