Hvordan kan du vidensdele til fremtidens byggeri?

Building green vidensdeling

Hele byggebranchen SKRIGER på vindensdeling i forhold til grøn omstilling!

Derfor sad jeg bænket 2 dage på Building GREEN konference for at få indsigt i, hvad arkitekter og ingeniører efterspørger af viden fra leverandører og udførende aktører i byggeriet.

Jeg har koblet den viden og indsigt med gode råd til dig, som vil stå skarpt overfor rådgivere, samarbejdspartnere og kunderne i fremtiden.

–> Du kan få deres ønskeliste lige her:

– Løsninger i forhold til det vi plejer at gøre

– Riciko ved nye materialer/løsninger

– Valide data

– Projekter med nye løsninger (hvad gik godt – hvad gik dårligt)

– Tværfagligt samarbejde

– Certificeringer – test m.m.

– Hvad – hvornår og hvordan (hvis der er fejl, så fortæl ærligt om det)

Det lyder da meget nemt ik?
Det er en ordentlig moppedreng at skulle igang med – I know.
Derfor har jeg i tiden efter konferencen prøvet at gøre det mere konkret for dig.

Se herunder hvad du skal have styr på på din hjemmeside. 
Når du har læst det, kan du hoppe over på hvordan kan du så vidensdeler på de sociale medier.

Under punktet på hjemmesiden: Tekniske egenskaber er det min anbefaling du har følgende emner belyst (såfremt det giver mening for dit produkt)

1: EPD’er

“Environmental Product Declaration” er en kortfattet miljøvurdering af byggematerialer eller produkter. Det giver information om dit produktets miljøpåvirkning og bæredygtighed.

2: Brand

Er der noget særligt man skal være opmærksom på i forhold til dit produkt og brand?

3: Lyd

Er der noget rådgiveren/kunden skal være opmærksom på i forhold til produktet og lyd?

4: Isolering

Skal man vide noget om isolerings værdier, krav eller lign?

5: Materialepas

Dette er en digital registrering af byggematerialer, der giver information om deres sammensætning og bæredygtighed for at fremme genbrug og genanvendelse i byggeprojekter.

6: Certificeringer

Har dit produkt/metoden opnået en bestemt certificering? DGNB, Cradle 2 Cradel, FSC eller andre?
Disse certificeringer og standarder spiller en vigtig rolle i at fremme bæredygtighed, kvalitet og sikkerhed i byggeriet og hjælper bygherrer, entreprenører og rådgivere.

7: Drift og vedligehold

Instruktioner og krav til korrekt installation og vedligeholdelse af produkterne.
Information om produktets energiforbrug, effektivitet og eventuelle energibesparende funktioner.
Relevant sikkerhedsinformation, herunder nødsituationer, der kan opstå i forbindelse med produktet, og hvordan man håndterer dem.

Under punktet på hjemmesiden: Tegninger og beskrivelse er det min anbefaling, at du deler følgende tegningsgrundlag og ydelsesbeskrivelser:

1: Detaljetegninger

Er der noget rådgiveren, de udførende eller kunden skal vide i forhold til opbygningen/brugen af dit produkt?
Del gerne detaljetegninger der hvor du ved der er knudepunkter. På den måde kan du undgå, at give rådgiver en grund til at vælge dit produkt fra.

2: Ydelsesbeskrivelser

Hvad skal rådgiveren skrive ind i ydelsesbeskrivelsen, for at det er muligt for de udførende at vælge din løsning, beregne pris m.m. Sørg for at hjælpe rådgiveren med tekst, data og grundig beskrivelse.

3: Processen

Er der noget rådgiveren/kunden skal være opmærksom på i forhold til processen med dine materialer, ydelse eller produkter?
Vis gerne processen, hvis der f.eks. er længere leveringsbetingelser, tørretid, behandlinger, som man ikke kan gætte sig til.

Under punktet på hjemmesiden: Referencer er det min anbefaling, at du deler referenceprojekter som ligner dem du løser bedst:

1: Referenceprojekter

Del gerne projekter/opgaver – gerne som også viser processen (før – under og efter)
Beskriv projektet med tekst, billeder og eller video.
Krydder gerne med: Hvad gik godt?, hvad overraskede?, hvad gentog sig? – og ligeså hvad gik knap så godt (hvorfor og hvad gjorde du så)

Lad endelig samarbejdspartnere og rådgiverne på sagen udtale sig om oplevelsen. Gerne også bygherre, hvis det er muligt.

Under punktet på hjemmesiden: ESG (Environmental, Social, and Governance) er det min anbefaling at du redegør for disse faktorer:

1: Hvad gør du for at fremme fremtidens byggeri?

Reducerer du miljøpåvirkningen i produktionen?
Har du fokus på at fremme social ansvarlighed og styrke god ledelsespraksis for at skabe mere bæredygtige og ansvarlige byggeprojekter?

2: Værdi og minimering af risiko

Har du fokus på at forbedre jeres omdømme? Tiltrække investorer og mindske risikoen for miljø- og sociale problemer, der kan påvirke projekterne negativt?

3: Krav fra interessenter og samarbejdspartnere m.fl.

Skal du opfylde forventninger fra investorer, myndigheder, kunder og samfundet om at tage hensyn til miljømæssige og sociale faktorer samt god ledelse?

4: Fremtidens forretning

Har du fokus på at positionere dig i en bæredygtig retning for at imødegå fremtidige reguleringer, ressourceknaphed og samfundsmæssige ændringer?

Sidste punkt på hjemmesiden er: Kontakt kan virke banalt, men der er gode råd at hente til denne side her:

1: Hvem er den rette person, som man skal kontakte?

Billeder (vellignende) af de forskellige medarbejdere i virksomheden. Det er min anbefaling at udtrykket i billederne er ens, vinkel, tone og smil. Det giver det mest harmoniske udtryk på siden.

Derudover er god service at påføre følgende informationer under hver medarbejder:

  • Telefonnr.
  • E-mail adresse
  • Evt. LinkedIn link til personens profil

2: Hvor i landet ligger virksomheden?

Hvor er virksomhedens fysiske placering(r) eller postadresse(r)?

3: Oplys virksomhedens åbningstid

Angiv din virksomheds normale arbejdstider, så kunder ved, hvornår de kan forvente at få svar.

4: Lad os holde kontakten

God ide at linke til de sociale medieprofiler, hvis der er aktivtet på platforme som LinkedIn, Facebook eller Instagram?

Bonus

Har du flere målgrupper indenfor byggebranchen, så kan de være god service at inddele deciderede undersider for disse. Det kunne være:

  • Arkitekter
  • Ingeniører
  • Bygherre

Det kan anbefales fordi:

  • Hver målgruppe har deres fokus, interesse og specifik søgen af viden
  • Det vil opfattes som en god og prof service til modtager, også fordi du viser du har styr på hvad de søger
  • Du kan nemmere indbygge de rigtige søgeord som modtageren evt. søger på

Se hvordan jeg hjælper en af mine kunder til at vidensdele ind i den grønne omstilling her:

Mangler der en plan - retning og ideer?

Med strategi, plan og kompetenceløft vil I efterfølgende fremstå både seriøse, profesionelle og på den måde kunne tiltrække de rigtige øjne og spillere i byggeriet.

Scroll to Top